De Opleiding voor Primaire Reflexen

De wereld heeft je nodig, kom helpen, word Primaire Reflextherapeut!

Momenteel hebben veel mensen het gevoel voortdurend in de overlevingsmodus te staan. Het uit zich in allerlei klachten, variërend van angst, schuldgevoel, slecht slapen tot relatieproblemen, oververmoeidheid, rugklachten of burn-out. De ene keer was een ongeval of verlies de druppel, maar even vaak lijkt er geen directe aanleiding te zijn. Er is in elk geval veel vraag naar ondersteuning. Met primaire reflextherapie kun je een heleboel mensen weer goed op weg helpen.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Je zult eerst je meetinstrument grondig moeten leren kennen: de spiertests. Zodra je jezelf en je cliënt goed weet voor te bereiden op de behandeling is de basis gelegd. Je bent nu klaar om je eerste behandelingen uit te voeren. Je krijgt inzicht over allerlei stressfactoren en je zult uitgebreid oefenen met het voelen in je eigen lichaam en het herkennen van de signalen die je de weg wijzen. In de loop van de lessen krijg je steeds meer bagage hebt om de reflexen verantwoord te kunnen behandelen. Het begint eenvoudig, maar later kun je verbanden leggen tussen bijvoorbeeld klachten en gebeurtenissen. In de lessen wordt veel met elkaar geoefend en iedere oefening is een behandeling. Maja is de docent voor alle onderdelen van de opleiding. Er wordt gebruik gemaakt van het op maat geschreven studieboek 'De Kracht van Primaire Reflexen'.

Wat er van je wordt verwacht
Je bent niet bang voor je eigen emoties en ook niet bang voor de emoties van anderen. Je kunt doorzetten als het even niet lukt. Je bent bereid om hard te werken tijdens de opleidingsdagen en je oefent thuis. Je ben bereid om met je medecursisten een groep te vormen waarin heel veel wordt gelachen, maar waarin veiligheid en respect altijd voorop staan. In principe kan iedereen dit vak leren. Je inzet, talent en overtuigingen bepalen hoe ver je komt. Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar het tempo is hoog en er is veel informatie te verwerken. Een HBO+ werk- en denkniveau wordt sterk aangeraden.

Het resultaat
Je hebt alle benodigde kennis voor het onder controle brengen van primaire reflexen en het afvoeren van daaraan gerelateerde stress. Je hebt alle vakinhoudelijke bagage om behandelingen te geven en een praktijk te kunnen starten.

Je ontvangt een certificaat van het Instituut voor Primaire Reflexen.

Praktische informatie
De opleiding bestaat uit 10 lesblokken op vrijdag en zaterdag, plus twee reserveblokken.

Lesdata:
20 en 21 januari 2023:         
Voorbereiden van jezelf. Basisvaardigheden I.

10 en 11 februari 2023:                 
Basisvaardigheden I. Spiertesten. Voorbereiden van je cliënt.

17 en 18 maart 2023:             
Basisvaardigheden II. Werken met Pause Lock.

14 en 15 april 2023:             
Basisvaardigheden II. Invloeden van binnen. Gebruik van modes.

12 en 13 mei 2023:                  
Primaire Reflexen.

2 en 3 juni 2023:                 
Fysiek, Emotioneel. Mentaal.

30 juni en 1 juli 2023:                    
Sociaal. Energetisch. Invloeden van buiten. Oefenen met oefenpersonen.

8 en 9 september 2023:                    
Andere technieken. Behandelplannen o.a. Lichaam Ziel Geest, Parasitaire energie, Toxoplasmose, Trauma in lichaamsdeel, ADD ADHD Autisme.

6 en 7 oktober 2023:
Vervolg andere technieken en behandelplannen.

3 en 4 november 2023:             
Diversen. Levenswonden. Afronding.

17 en 18 november 2023; 1 en 2 december 2023:
Reservedata

Inhoudelijk

De sleutel naar werkelijke vrijheid is volledig present te zijn in je lichaam. Onder invloed van trauma raken delen van het lichaam gedissocieerd, 'bevroren in de tijd', of disharmonisch met de rest. Je leert hoe je het lichaam kunt helpen deze leegtes weer veilig te bewonen, helderder grenzen te ervaren tussen verleden, heden en toekomst en gezondere grenzen te ervaren tussen het zelf en anderen. In de opleiding krijg je daar allerlei handvaten voor.

De belangrijkste onderwerpen die worden behandeld: Voorbereiden van jezelf. Spiertesten. Voorbereiden van je cliënt. Werken met Pause Lock. Gebruik van modes. Invloeden van binnen, fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, energetisch, invloeden van buiten en natuurlijk Primaire Reflexen. Ook is er aandacht voor andere behandeltechnieken en worden behandelplannen besproken voor een aantal veelvoorkomende klachten.

Studiebelasting
Minimaal vijf uur per week vanaf het tweede lesblok. Thuis oefenen is noodzakelijk om onder andere het spiertesten goed onder de knie te krijgen. Ook behandelen van jezelf wordt vanaf het begin geadviseerd en geoefend.

Lestijden
10.00 -17.00 uur

Groepsgrootte
Maximaal 12 personen. Voor zover we elkaar niet eerder hebben ontmoet, wil ik vóór toelating graag met je kennismaken.

Prijs
€ 4.500,00 excl.btw, € 5.445,00 incl btw. Dit is inclusief lesmateriaal, boeken, koffie, thee en lunch.

Bij voortijdig stoppen vindt geen terugbetaling van cursusgeld plaats.

Locatie
In of nabij Culemborg.

Inschrijven
De eerstvolgende groep start eind maart 2024. De inhoud van deze opleiding is vergelijkbaar met bovenvermeld programma.

Neem contact op via melsten@live.nl of 06 3733 6020 als je vragen hebt of als je je wilt aanmelden. Mail je gegevens naar melsten@live.nl. Je ontvangt dan de factuur. Je plaats is definitief zodra het cursusgeld is ontvangen.

Voornamen
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
e-mail adres
Mobiel telefoonnummer
In geval van nood contact opnemen met <naam> en <telefoonnummer> en je relatie tot hem/haar.