De reflexen

Primaire reflexen heten ook wel primitieve reflexen en zijn eigenlijk overlevingsreacties. Als eerste helpen ze een baby om zich gezond te ontwikkelen: drinken, rollen, kruipen, staan, in behoeften voorzien, hechten, etc. Als tweede helpen ze mensen om te voorkomen dat eerder meegemaakt trauma (zelf of in andere generaties) opnieuw optreedt. Was je moeder bijvoorbeeld (fysiek, mentaal of emotioneel) afwezig, dan is de kans redelijk groot dat je onbewust steeds levenspartners uitkiest die zich slecht kunnen verbinden omdat je de pijn van de afwijzing door je moeder nooit meer wilt voelen. Of ben je bang voor onweer of vuurwerk zonder dat je daar ooit iets naars van hebt meegemaakt? De kans is groot dat deze geluiden je onbewust herinneren aan de angst van je voorouders voor bombardementen in de oorlog. Zo zijn er eindeloos veel voorbeelden te geven van overlevingsreacties, reflexen dus, die je helpen, maar die je tegelijkertijd flink dwars kunnen zitten door onderliggende oorzaken die je vaak zelf niet eens bewust weet. Dat is niet erg, je lichaam weet het wel, want je bent immers het DNA van je ouders, je grootouders en nog verder.

Elke primaire reflex heeft een specifieke prikkel waardoor hij wordt opgewekt. Dat kan een hand-, hoofd of oogbeweging zijn, maar ook bijv. een geluid, geur of kleur. Elke prikkel wekt vervolgens een specifieke lichamelijke beweging op èn elke reflex heeft zijn eigen specifieke kenmerken ten aanzien van emotie, werking van het brein, sociaal gedrag en de kwaliteit van de slaap. Ook energetisch gezien heeft elke reflex zijn eigen kenmerken, te denken aan bijvoorbeeld aarding, allerlei vormen van dissociatie, watten in het hoofd, 'aanwezig' zijn, dagdromen, etc.

Wanneer er zo'n prikkel is, dan wordt de hele keten van bijbehorende reacties opgewekt. Door nu de prikkel en die reactieketen te ontkoppelen, dat is wat bij de behandelingen gebeurt, hervindt het systeem weer meer rust, stabiliteit en veerkracht. Het gevoel steeds maar te overleven maakt plaats voor het gevoel te leven.

(Klik op onderstaande reflexen om direct naar de beschrijving en kenmerken te gaan)

Storende primaire reflexen bij baby's, kinderen en volwassenen
De reflexen zijn dus onmisbaar om als baby te kunnen overleven en geval van trauma helpen ze je door de situatie heen. In het dagelijkse leven horen ze in een soort stand-by stand te staan. Maar soms is het 'knopje van overleven ingedrukt' en gaat niet meer vanzelf uit. De reflexen zijn dan dag en nacht ongecontroleerd aanwezig en veroorzaken allerlei klachten,

Talloze stressfactoren zoals traumatische ervaringen, genetische factoren, onveilige omstandigheden of medicatie, kunnen de overlevingsreacties van de primaire reflexen in werking zetten. Vaak zijn de onderliggende herinneringen verlegd naar het onderbewuste. Maar ondertussen verstoren de overlevingsreacties het normale functioneren wel degelijk. Een reflex helpt het systeem te overleven en heeft daarom altijd voorrang, waar je ook mee bezig bent. Het slurpt alle energie op, wat de vitaliteit volcontinu verlaagt en de werking van het immuunsysteem verstoort. Zowel baby’s, kinderen als volwassenen waarbij dit gebeurt, kunnen uitgeput raken en extreme vermoeidheid vertonen. Afhankelijk van overige factoren (binnen of buiten het lichaam) krijgen mensen dan vroeger of later te maken met uiteenlopende lichamelijke, psychische, sociale, emotionele en/of energetische problemen.

Bij volwassenen zijn klachten soms al jaren aanwezig of komen steeds terug. Andere klachten verschijnen plotseling doordat het lichaam uitgeput is geraakt door jarenlang compensatiegedrag of bijvoorbeeld door vader of moeder te worden. De komst van een kind, hoe gewenst ook, kan de hele onbewuste overlevingsstrategie van de jonge vrouw overhoop gooien waardoor de meest uiteenlopende klachten kunnen ontstaan van vergeetachtigheid tot incontinetie of bekkeninstabiliteit, van slapeloosheid tot uitputting of somberheid. Zefs van een kind/baby die moeilijk slaapt kan de oorsprong bij storende reflexen van (meestal) de moeder liggen.

Een kind loopt soms vast doordat zijn ontwikkeling of gedrag buiten de normale kaders valt. Ouders zien dat er ’iets’ is of dat hun kind zichzelf in de weg zit. Maar waar kun je terecht? Soms wordt gekozen voor psychologische begeleiding of speciaal onderwijs terwijl het kind ook daar eigenlijk niet thuis hoort. Klachten worden soms met medicatie onderdrukt of er volgt extra oefening of therapie met onvoldoende resultaat en de nodige frustratie. Na reflexbehandelingen verminderen of verdwijnen de saboterende bewegingen, gedachten of gedrag, waardoor ook andere therapieën veel betere resultaten zullen opleveren. Eindeloos veel kinderen zijn met slechts een paar behandelingen verlost van hun onverklaarbare buik- of hoofdpijn. Ook angst, woede, slaap- en motorische problemen (zwemmen, fietsen, klimmen, schrijven, articuleren) zijn al ontelbare keren met maar een paar behandelingen verholpen of sterk verbeterd.

Behandeling
De persoon ligt op de behandeltafel. Geheel gekleed, schoenen uit. Er wordt getest of het lichaam wel of geen stressreactie laat zien bij bepaalde woorden en (reflex)bewegingen of lichte aanrakingen op bijv hoofd, buik of benen. Dat geeft informatie over het al dan niet verstoord zijn van bepaalde reflexen, de onderliggende herinneringen van het ontstaan, en de wijze van het ontkoppelen van de prikkel en de reflexreacties. Het zenuwstelsel zal deze informatie integreren. De behandeling wordt meestal als zeer ontspannen ervaren. Vervolgens wordt de stress die in het lijf is ontstaan, uit het systeem afgevoerd.

Effect
Vaak zijn mensen na een behandeling moe, wat duizelig of hebben lichte hoofdpijn. Water drinken en een paar minuten wandelen met lege handen helpt meestal goed om dat te verhelpen. Een volledige reflexbehandeling bestaat in de basis uit gemiddeld 4 à 5 consulten. Daarna kan het fijn of wenselijk zijn om de ingezette koers te verstevigen in een of een aantal nabehandelingen. Vrijwel iedereen laat een positieve ontwikkeling zien op fysiek, motorisch, sociaal, psychologisch en/of emotioneel gebied. Dikwijls verbeteren motoriek, aandacht en concentratie opzienbarend. Bovendien krijgt men meer zelfvertrouwen. Doordat ook de stofwisseling van het lichaam wordt verbeterd, krijgt men veel meer energie. De effecten beginnen vaak verrassend snel. Er wordt bijvoorbeeld geregeld gezegd 'ik reed met een ander kind naar huis'. Soms ervaren mensen een aantal keren geen of nauwelijks effect. Het kan zijn dat veranderingen zich dan geleidelijker aandienen. Weken of maanden later kunnen nog verbeteringen merkbaar worden die wat meer tijd nodig hebben.

Veelgehoorde opmerkingen zijn bijvoorbeeld: ik voel me veel rustiger, mijn hoofd is heerlijk leeg, ik móet niet meer zoveel van mezelf, ik ben veel meer ‘aanwezig’, ik voel me veel dichter bij mezelf, ik kan veel meer doen terwijl het me minder inspanning kost. Maar ook mijn rugpijn is eindelijk over, ‘mijn eczeem is enorm verminderd, ik heb geen migraine aanvallen meer, ik ben fitter, na ongeveer drie jaar werd mijn hooikoorts heel veel minder'.

En bij kinderen: hij is veel minder opstandig, is opener, maakt makkelijker contact, komt uit zichzelf knuffelen, vertelt meer uit zichzelf, verstoort spelletjes van andere kinderen veel minder, durft ineens wel alleen de trap op naar boven, is niet meer bang in het donker, zwemmen lukt ineens wel, hij praat beter, schrijft netter, lezen gaat ineens beter vooruit, kan beter stilzitten en opletten, is minder aan het (dag-) dromen, heeft minder nachtmerries, (school-) werk is vaker af, leerprestaties gaan vooruit, komt beter voor zichzelf op, heeft meer zelfvertrouwen, is veel minder vaak ziek, agressief gedrag en woedeuitbarstingen verminderen enorm in hevigheid en in frequentie en ook blijft hij niet meer hangen in zijn bui.

Let wel, vaardigheden die nog niet waren ontwikkeld, moeten alsnog worden aangeleerd. Zo moet bijvoorbeeld een leerachterstand door dyslexie wel nog worden ingelopen, al dan niet met behulp van bijles.

Duur van het effect
De effecten van de behandelingen zijn in principe permanent. Onder invloed van een traumatische ervaring kunnen primaire reflexen zich (opnieuw) ongeremd voordoen. Soms dient een andere storende primaire reflex zich weken of maanden na de laatste behandeling alsnog aan. Eerder behandelde mensen zullen het vlugger herkennen als er opnieuw storende reflexen zijn.

Nabehandeling
Veel mensen vinden het fijn om een paar maanden na de laatste behandelig terug te komen voor een stressrelease of een check of alles nog ok is. De reflexen storen maar zelden opnieuw, maar sommige klachten zijn hardnekkig en kunnen wel een extra duwtje gebruiken. In deze separate behandelingen kunnen natuurlijk ook nieuwe klachten worden behandeld. Het leven is immers dynamisch. Het gaat dan bijvoorbeeld om hormoonbalans, bacterien en virussen, onverwerkte trauma’s, etc. Ook test ik of de persoon bijvoorbeeld verder geholpen kan worden bij een andere zorgverlener of therapeut. Slechts een handjevol mensen in Nederland beheerst deze relatief onbekende behandelmethode voor primaire reflexen. De methode is ontwikkeld door een zeer ervaren Nederlandse kinesioloog en is gebaseerd op jarenlange waarneming en onderzoek.

Eigen verantwoordelijkheid
Elke cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen en besluiten en voor zijn/haar minderjarige kinderen. Dat geldt dus ook voor verkeersdeelname of medicijngebruik. Ik adviseer niet over wijzigingen in medicijngebruik. Mocht u daar zelf toe besluiten, overleg dan altijd met de arts of degene die de medicijnen heeft voorgeschreven.

Bron
Margaret Mulder, mijn grote voorbeeld, mijn docent en degene die de aanzet heeft gegeven voor deze methode van behandeling voor primaire reflexen, Sally Goddard en vele anderen hebben hun bevindingen in prachtige boeken en documenten uiteen gezet. Bij de beschrijving van de primaire reflexen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van al hun kennis en ervaring.