De Reflexen

Primaire reflexen zijn bewegingen die vanuit de hersenstam automatisch volgen op een prikkel van buitenaf. Een pasgeboren baby heeft de volgende primaire reflexen

  • Terugtrekreflex (TR)
  • Mororeflex
  • Palmreflex
  • Asymmetrische Tonische Nekreflex (ATNR)
  • Ruggengraat Bekkenreflex (RBR)
  • Aarde Zuigreflex (AZR)
  • Tonische Labyrint Reflex (TLR)

Na de geboorte volgen nog de

  • Symmetrische Tonische Nekreflex (STNR)
  • Landaureflex


Storende Primaire Reflexen

Door talloze factoren, traumatische ervaringen, genetische factoren, stressvolle omstandigheden of medicatie, kunnen sommige primaire reflexen verstoord raken. Terwijl de ontwikkeling van het kind doorgaat, zal het lichaam een manier zoeken om dit te compenseren. Vaak zijn de reflexen dus niet meer als zodanig te herkennen. Maar ondertussen verstoren ze het normale functioneren wel degelijk. Een reflex heeft namelijk altijd voorrang, waar je ook mee bezig bent, en slurpt alle energie op. Dit verlaagt de algehele vitaliteit stelselmatig en verstoort de werking van het immuunsysteem. Zowel baby’s als kinderen als volwassenen waarbij dit gebeurt, kunnen uitgeput raken en extreme vermoeidheid vertonen. Afhankelijk van overige factoren (binnen of buiten het lichaam) krijgen kinderen dan vroeg of laat, als volwassene, te maken met uiteenlopende problemen van lichamelijke, psychische, sociale, emotionele en/of energetische aard.

Volwassenen

Bij volwassenen zijn klachten soms al jaren aanwezig of komen steeds terug. Andere klachten verschijnen plotseling doordat het lichaam uitgeput is geraakt door jarenlang compensatiegedrag.

Kinderen

Kinderen lopen soms vast doordat zijn ontwikkeling of gedrag buiten de normale kaders valt. Ouders zien dat er ’iets’ is of dat hun kind zichzelf in de weg zit. Maar waar kun je terecht? Soms wordt gekozen voor psychologische begeleiding of speciaal onderwijs terwijl het kind ook daar eigenlijk niet thuis hoort. Klachten worden soms met medicatie onderdrukt of er volgt extra oefening of therapie met onvoldoende resultaat. Dat leidt niet zelden tot frustratie.

Bron

Margaret Mulder, mijn grote voorbeeld, mijn docent en degene die de behandeling voor primaire reflexen ontwikkeld heeft, Sally Goddard en vele anderen hebben hun bevindingen in prachtige boeken en documenten uiteen gezet. Bij de beschrijving van de primaire reflexen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van al hun kennis en ervaring.