De reflexen

Primaire reflexen heten ook wel primitieve reflexen en zijn eigenlijk overlevingsreacties. Elke reflex wekt een specifieke lichamelijke beweging op die nauwelijks te onderdrukken is. Het is immers een reflexbeweging. Minder bekend is dat elke reflex ook zijn eigen specifieke kenmerken heeft ten aanzien van emotie, werking van het brein, sociaal gedrag en de kwaliteit van de slaap.

(Klik op onderstaande reflexen om direct naar de beschrijving en kenmerken te gaan)

Storende primaire reflexen bij baby's, kinderen en volwassenen
De reflexen zijn onmisbaar om als baby te kunnen overleven en geval van trauma helpen ze je door de situatie heen. In het dagelijkse leven horen ze in een soort stand-by stand te staan. Maar soms is het 'knopje van overleven ingedrukt' en gaat niet meer vanzelf uit. De reflexen zijn dan dag en nacht ongecontroleerd aanwezig en veroorzaken allerlei klachten,

Door talloze factoren zoals traumatische ervaringen, genetische factoren, stressvolle omstandigheden of medicatie, kunnen sommige primaire reflexen verstoord raken. Terwijl de ontwikkeling van het kind doorgaat, zal het lichaam een manier zoeken om dit te compenseren. Vaak zijn de reflexen dus niet meer als zodanig te herkennen. Maar ondertussen verstoren ze het normale functioneren wel degelijk. Een reflex heeft namelijk altijd voorrang, waar je ook mee bezig bent, en slurpt alle energie op. Dit verlaagt de algehele vitaliteit stelselmatig en verstoort de werking van het immuunsysteem. Zowel baby’s, kinderen als volwassenen waarbij dit gebeurt, kunnen uitgeput raken en extreme vermoeidheid vertonen. Afhankelijk van overige factoren (binnen of buiten het lichaam) krijgen kinderen dan vroeg of laat, als volwassene, te maken met uiteenlopende problemen van lichamelijke, psychische, sociale, emotionele en/of energetische aard.

Volwassenen
Bij volwassenen zijn klachten soms al jaren aanwezig of komen steeds terug. Andere klachten verschijnen plotseling doordat het lichaam uitgeput is geraakt door jarenlang compensatiegedrag.

Kinderen
Een kind loopt soms vast doordat zijn ontwikkeling of gedrag buiten de normale kaders valt. Ouders zien dat er ’iets’ is of dat hun kind zichzelf in de weg zit. Maar waar kun je terecht? Soms wordt gekozen voor psychologische begeleiding of speciaal onderwijs terwijl het kind ook daar eigenlijk niet thuis hoort. Klachten worden soms met medicatie onderdrukt of er volgt extra oefening of therapie met onvoldoende resultaat. Dat leidt niet zelden tot frustratie.

Behandeling
De persoon ligt op de behandeltafel. Geheel gekleed, schoenen uit. Ongeremd aanwezige Primaire Reflexen worden alsnog onder controle gebracht door het lichaam informatie te geven. Dit gebeurt door bewegingsimpulsen met de handen en visualisatie. Het zenuwstelsel kan deze informatie opnieuw leren integreren. De behandeling wordt meestal als zeer ontspannen ervaren. Vervolgens wordt de stress die in het lijf is ontstaan, uit het systeem afgevoerd. Tenslotte krijgt het kind of de volwassene ondersteuning om de nieuwe situatie te integreren.

Effect
Wanneer Primaire Reflexen onder controle zijn gebracht, verdwijnen of verminderen veel klachten. Baby’s kunnen zich weer vrij ontwikkelen, kinderen kunnen zich vrij en makkelijk ontplooien, volwassenen ervaren weer evenwicht en vitaliteit.

Vaak zijn mensen na een behandeling moe, wat duizelig of hebben lichte hoofdpijn. Water drinken en een paar minuten wandelen met lege handen helpt meestal goed om dat te verhelpen. Een volledige reflexbehandeling bestaat in de basis uit gemiddeld 4 consulten. Daarna kan het fijn of wenselijk zijn om de ingezette koers te verstevigen in een of een aantal nabehandelingen. Vrijwel iedereen laat een positieve ontwikkeling zien op fysiek, motorisch, sociaal, psychologisch en/of emotioneel gebied. Dikwijls verbeteren motoriek, aandacht en concentratie opzienbarend. Bovendien krijgt men meer zelfvertrouwen. Doordat ook de stofwisseling van het lichaam wordt verbeterd, krijgt men veel meer energie. De effecten beginnen vaak verrassend snel. Soms ervaren mensen een aantal keren geen of nauwelijks effect. Het kan zijn dat veranderingen zich dan geleidelijker aandienen. Weken of maanden later kunnen nog verbeteringen merkbaar worden die wat meer tijd nodig hebben.

Veelgehoorde opmerkingen zijn bijvoorbeeld: ik voel me veel rustiger, mijn hoofd is heerlijk leeg, ik móet niet meer zoveel van mezelf, ik ben veel meer ‘aanwezig’, ik voel me veel dichter bij mezelf, ik kan veel meer doen terwijl het me minder inspanning kost. Maar ook mijn rugpijn is eindelijk over, ‘mijn eczeem is enorm verminderd, ik heb geen migraine aanvallen meer, ik ben fitter.

En bij kinderen: hij is veel minder opstandig, is opener, maakt makkelijker contact, komt uit zichzelf knuffelen, vertelt meer uit zichzelf, verstoort spelletjes van andere kinderen veel minder, durft ineens wel alleen de trap op naar boven, is niet meer bang in het donker, zwemmen lukt ineens wel, hij praat beter, schrijft netter, lezen gaat ineens beter vooruit, kan beter stilzitten en opletten, is minder aan het (dag-) dromen, heeft minder nachtmerries, (school-) werk is vaker af, leerprestaties gaan vooruit, komt beter voor zichzelf op, heeft meer zelfvertrouwen, is veel minder vaak ziek, agressief gedrag en woedeuitbarstingen verminderen enorm in hevigheid en in frequentie en ook blijft hij niet meer hangen in zijn bui.

Let wel, vaardigheden die nog niet waren ontwikkeld, moeten alsnog worden aangeleerd. Zo moet bijvoorbeeld een leerachterstand door dyslexie wel nog worden ingelopen, al dan niet met behulp van bijles.

Duur van het effect
De effecten van de behandelingen zijn in principe permanent. Onder invloed van een traumatische ervaring kunnen primaire reflexen zich (opnieuw) ongeremd voordoen. Soms dient een andere storende primaire reflex zich weken of maanden na de laatste behandeling alsnog aan. Eerder behandelde mensen zullen het vlugger herkennen als er opnieuw storende reflexen zijn.

Nabehandeling
Veel mensen vinden het fijn om een paar maanden na de laatste behandelig terug te komen voor een stressrelease of een check of alles nog ok is. De reflexen storen maar zelden opnieuw, maar sommige klachten zijn hardnekkig en kunnen wel een extra duwtje gebruiken. In deze separate behandelingen kunnen natuurlijk ook nieuwe klachten worden behandeld. Het leven is immers dynamisch. Het gaat dan bijvoorbeeld om hormoonbalans, bacterien en virussen, onverwerkte trauma’s, etc. Ook test ik of de persoon bijvoorbeeld verder geholpen kan worden bij een andere zorgverlener of therapeut. Slechts een handjevol mensen in Nederland beheerst deze relatief onbekende behandelmethode voor primaire reflexen. De methode is ontwikkeld door een zeer ervaren Nederlandse kinesioloog en is gebaseerd op jarenlange waarneming en onderzoek.

Eigen verantwoordelijkheid
Elke cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen en besluiten en voor zijn/haar minderjarige kinderen. Dat geldt dus ook voor verkeersdeelname of medicijngebruik. Ik adviseer niet over wijzigingen in medicijngebruik. Mocht u daar zelf toe besluiten, overleg dan altijd met de arts of degene die de medicijnen heeft voorgeschreven.

Bron
Margaret Mulder, mijn grote voorbeeld, mijn docent en degene die de behandeling voor primaire reflexen ontwikkeld heeft, Sally Goddard en vele anderen hebben hun bevindingen in prachtige boeken en documenten uiteen gezet. Bij de beschrijving van de primaire reflexen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van al hun kennis en ervaring.