De Reflexen

Primaire reflexen zijn bewegingen die vanuit de hersenstam automatisch volgen op een prikkel van buitenaf. Een pasgeboren baby heeft de volgende primaire reflexen

 • Terugtrekreflex (TR)
 • Mororeflex
 • Palmreflex 
 • Asymmetrische Tonische Nekreflex (ATNR) 
 • Ruggengraat Bekkenreflex (RBR) 
 • Aarde Zuigreflex (AZR) 
 • Tonische Labyrint Reflex (TLR) 

Na de geboorte volgen nog de

 • Symmetrische Tonische Nekreflex (STNR) 
 • Landaureflex

Ongecontroleerd aanwezige Primaire Reflexen

Door talloze factoren, traumatische ervaringen, genetische factoren, stressvolle omstandigheden of medicatie, kunnen sommige primaire reflexen ongecontroleerd aanwezig blijven. Terwijl de ontwikkeling van het kind doorgaat, zal het lichaam een manier zoeken om dit te compenseren. Vaak zijn de reflexen dus niet meer als zodanig te herkennen. Maar ondertussen verstoren ze het normale functioneren wel degelijk. Een reflex heeft namelijk altijd voorrang, waar je ook mee bezig bent, en slurpt alle energie op. Dit verlaagt de algehele vitaliteit stelselmatig en verstoort de werking van het immuunsysteem. Zowel baby’s als kinderen als volwassenen waarbij dit gebeurt, kunnen uitgeput raken en extreme vermoeidheid vertonen. Afhankelijk van overige factoren (binnen of buiten het lichaam) krijgen kinderen dan vroeg of laat, als volwassene, te maken met uiteenlopende problemen, zoals.

Gedrag

 • moeilijk stilzitten 
 • voortdurend afgeleid, concentratieproblemen 
 • paniek-, woede- of angstaanvallen, agressief gedrag 
 • rusteloosheid 
 • altijd maar druk zijn 
 • dromerig, teruggetrokken of in zichzelf gekeerd 
 • van alles tegelijk doen en/of weinig afmaken 
 • telkens te laat komenleerprestaties blijven achter bij capaciteiten 


Fysiek

 • slechte motoriek (voortdurend vallen, stoten, dingen omgooien, moeite met gym of zwemmen, evenwichtsstoornissen, onhandigheid) 
 • slechte mondmotoriek, articulatieproblemen, kwijlen, slissen 
 • slechte oog-hand coördinatie 
 • letterlijk op de tenen lopen 
 • veelvuldige KNO-problemen, astma/bronchitis 
 • moeite met inslapen en/of doorslapen, nachtmerries 
 • allergieën 
 • eczeem 
 • bedplassen,(sommige vormen van) incontinentie 
 • wagenziekte 
 • hoogtevrees 
 • hoofdpijnen, (sommige vormen van) migraine 
 • rugpijn, pijnlijke plekken in de rug, stijfheid van nek en/of schouders, lage rugpijn 
 • knarsetanden 
 • moeilijke zwangerschap, moeilijke bevallingen, problemen bij voeden van baby 
 • bekkeninstabiliteit 
 • chronische vermoeidheid (ME) 
 • flauwvallen 
 • slecht tot rust kunnen komen, malende gedachten. 


Emotioneel

 • moeite met het accepteren en/of uiten van affectie 
 • het gevoel geen grip te hebben op het eigen leven en eigen emotiesgevoel aan de zijlijn van je eigen leven te staan in plaats van er middenin 
 • je niet veilig voelen, argwaan, wantrouwen
 • faalangst


Ook de volgende diagnoses kunnen hun oorsprong hebben in storende Primaire Reflexen: Depressiviteit, Postnatale Depressie, Burn-out

 • ADHD, ADD (overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels) 
 • Dyslexie, Dyscalculie, Dyspraxie 
 • Bepaalde vormen van Epilepsie 
 • Autismeverwante stoornissen zoals PDD NOS en Asperger


Bij volwassenen zijn klachten soms al jaren aanwezig of komen steeds terug. Andere klachten verschijnen plotseling doordat het lichaam uitgeput is geraakt door jarenlang compensatiegedrag. 

Kinderen lopen soms vast doordat zijn ontwikkeling of gedrag buiten de normale kaders valt. Ouders zien dat er ’iets’ is of dat hun kind zichzelf in de weg zit. Maar waar kun je terecht? Soms wordt gekozen voor psychologische begeleiding of speciaal onderwijs terwijl het kind ook daar eigenlijk niet thuis hoort. Klachten worden soms met medicatie onderdrukt. Of er volgt extra oefening of therapie, maar met onvoldoende resultaat. Dat leidt niet zelden tot frustratie.

Margaret Mulder, mijn grote voorbeeld, mijn docent en degene die de behandeling voor primaire reflexen ontwikkeld heeft, Sally Goddard en vele anderen hebben hun bevindingen in prachtige boeken en documenten uiteen gezet. Bij de beschrijving van de primaire reflexen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van al hun kennis en ervaring.