Home


De Praktijk voor Primaire Reflexen hanteert een holistische benadering voor het helen en vitaliseren van mensen. Het fundament voor deze benadering wordt gevormd door vijf natuurgeneeskundige principes.

1. Energie
De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra's en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht
De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

3. Drainage
In deze hectische maatschappij worden ons lichaam regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.

4. Voeding
Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam.

5. Psyche en bewustwording

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere levenskunst.


Toepassing in natuurgeneeskundige behandeling

In de natuurgeneeskundige behandeling van de Praktijk voor Priamaire Reflexen zijn deze vijf principes voortdurend onder de aandacht. De principes kunnen overlevingsreacties van de primaire reflexen veroorzaken, maar ze kunnen ook het gevolg ervan zijn. Zo kan een bepaald voedingsmiddel (voeding), bijvoorbeeld tawe, herinneren aan de stress van een trauma waarbij de cliënt in een overlevingsreactie is geschoten. Bij het eten van tarwe wordt dan telkens de stress van dat trauma opgeroepen, vaak zonder dat de cliënt zich dat bewust realiseert. Hij zal echter wel de gevolgen van deze voortdurende stress ervaren, zoals prikkelbaarheid (psyche), vermoeidheid (energie) of slapeloosheid (drainage). Of dat zo is en op welke manier er effect is wordt in elke behandeling getest. Waar mogelijk wordt dit opgelost in de behandeling en zo nodig krijgt de cliënt advies mee voor thuis.