De volgende Opleiding voor Primaire Reflexen start in september 2021. Voor informatie klik hier op Opleiding of kijk onder de tab Opleiding op deze site.

DE PRAKTIJK VOOR PRIMAIRE REFLEXEN

Reflexen kun je niet tegenhouden, al doe je nog zo je best
Iedereen heeft als pasgeboren baby een aantal primaire reflexen die gemakkelijk zijn op te wekken. Deze reflexen, zoals de zuig- of grijpreflex, zijn nodig om direct na de geboorte te overleven en helpen bij een gezonde ontwikkeling. Wanneer het zenuwstelsel zich goed ontwikkelt, komen de reflexen na ongeveer een half jaar onder controle. Dat gebeurt echter niet altijd. Wat nog niet zo bekend is, is dat bij veel mensen de primaire reflexen (gedeeltelijk) ongecontroleerd aanwezig zijn gebleven. Dat kan komen door bijvoorbeeld stress tijdens de zwangerschap, complicaties bij de geboorte, vaccinaties of andere heftige gebeurtenissen. Ook kan stress door trauma´s uit vorige generaties zijn doorgegeven, met ongecontroleerde reflexen als gevolg. Het dagelijkse leven wordt dan verstoord door onbewuste automatische reacties die zowel lichamelijk, sociaal, mentaal als emotioneel kunnen zijn. De compensaties die daarop volgen kunnen grote gevolgen hebben.

Ongecontroleerde primaire reflexen als oorzaak van storingen
• hoge mate van alertheid, steeds 'aanstaan', aan het overleven zijn, snel afgeleid, grote vermoeidheid.
• angsten, paniek, woede-uitbarstingen, verdriet, somberheid.
• achterblijvende schoolresultaten, problemen met lezen, leren, concentreren, informatie- en prikkelverwerking, ook ADD, ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie,
• slaapproblemen: inslapen, vaak en/of vroeg wakker, klaarwakker 's nachts, nachtmerries.
• gespannen nek of schouders, rugklachten, hoofdpijn, buikpijn, bekkeninstabiliteit, incontinentie, spraak- en articulatieproblemen, flauwvallen, absences.
• het gevoel ”ik ben mezelf niet”, ”er is iets, maar ik weet niet wat”, "ik heb watten in mijn hoofd" of "ik ben er wel maar ik ben er niet".

Behandeling
Gemiddeld zijn 4 behandelingen reflex integratie therapie nodig om een solide basis te leggen. Met als resultaat dat veel klachten verminderen of verdwijnen. Veel mensen kiezen ervoor om in een vervolgtraject verder te werken aan specifieke klachten of thema’s zoals ‘zijn wie ik ben’, ‘omgaan met mijn hoogsensitiviteit’ of ‘hoofd-hart-buikverbinding’.

Deze behandelvorm voor primaire reflexen is vrij nieuw en niet erg bekend, maar veelal uiterst effectief. Bijkomend voordeel is dat behandelingen eenvoudig, pijnloos en medicijnvrij zijn. Oefeningen thuis zijn meestal niet nodig.

Voor wie
Primaire reflex therapie is geschikt voor iedereen tussen 0 en 99 jaar die een of een aantal van zijn klachten herkent in de kenmerken van de primaire reflexen. In de praktijk is gebleken dat de behandelingen het meest effectief zijn voor degenen die hoogsensitief en/of hoogbegaafd zijn. Veel mensen weten dat niet van zichzelf, maar hebben wel te kampen met de gevolgen ervan, ook lichamelijk. Vaak wordt het hoogsensitieve dan ook als last ervaren. Maar hoe mooi is het als deze prachtige eigenschap juist meer een kracht wordt? Dat is vaak een van de mooie effecten van de behandelingen voor primaire reflexen.

Voor meer informatie of een afspraak
Bel of app: 06 3733 6020
e-mail: melsten@live.nl
Locatie: Culemborg of Hillegom


Maja Elsten
Natuurgeneeskundig Therapeut

KvKnr: -55358934- Elsten Primaire Reflex Therapie
BIG reg.nr: 69029095830
Beroepsvereniging BATC, reg.nr: BR-19055
AGB zorgverlenerscode: 90-047962
AGB praktijkcode: 90-56536

NB de teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden gekopieerd of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van M. Elsten