Terugtrek reflex

Deze reflex zorgt ervoor dat je meebeweegt met prikkels en weggaat van contact. In sommige gevallen zorgt het lijf zelf voor het weggaan van contact door flauw te vallen, te hyperventileren, of door absences te hebben. Van buitenaf gezien kan het lijken of hij niet reageert op allerlei prikkels, ook niet op sterke prikkels of aangrijpende gebeurtenissen. Of de persoon heeft het altijd druk druk druk en heeft daardoor (onbewust) een excuus om geen contact te hoeven hebben. Onder invloed van een ongeremde terugtrekreflex kan iemand telkens (op het laatste moment) afzeggen. Ook zal hij het vaak lastig vinden om zich te verdedigen. Deze reflex is soms moeilijk te herkennen omdat het veelal om subtiele gedragskenmerken gaat, maar die heel wat ellende kunnen veroorzaken.

Kenmerken

 • Uit de weg gaan van contact (mensen aanspreken, een drempel over moeten om te telefoneren), het gevoel hebben niet gezien of gehoord te worden.

 • Confrontatie mijdend zijn

 • Moeite met eigen grenzen aangeven;

 • Moeite met ‘nee’ zeggen, overal ‘ja’ op zeggen.

 • Moeite hebben met innemen van eigen ruimte, letterlijk en figuurlijk. Het gevoel hebben telkens maar genoegen te moeten nemen met de ruimte die een ander hem laat en niet in staat zijn om dat beter in balans te brengen.

 • Zichzelf wegcijferen, voortdurend ‘in dienst te staan van anderen’, maar daar tegelijkertijd erg onder lijden.

 • Het lastig vinden om zijn mening te uiten.

 • Flauwvallen, absences, hyperventilatie, black-outs

 • Drukdrukdruk zijn, (op het laatste moment) afzeggen, eeuwig te laat komen

 • Gevoel van machteloosheid hebben,

 • Gevoel dat een heleboel telkens nèt niet lukt.

 • Wedstrijden, examens en competitieve of prestatiegerichte activiteiten het liefst willen vermijden

 • Veelvuldig dagdromen

 • Het gevoel niet te worden gezien of gehoord