CONTACT

Maja Elsten

06 37 33 60 20

melsten@live.nl

Gegevens 2021
KvKnr: -55358934- Elsten Primaire Reflex Therapie
Beroepsvereniging: CAT 
AGB zorgverlenerscode: 90-047962
AGB praktijkcode: 90-56536

Culemborg

Van der Duyn van Maasdamstraat 1-B, 4102 GB Culemborg

Openingstijden:
Maandag: 9.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 9.00 - 16.30 uur
Woensdag: 13.00 - 15.00 uur
Donderdag: 9.00 - 15.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 15.00 uur

Hillegom

Weeresteinstraat 130, 2181 GD Hillegom

(praktijk eens per drie weken op vrijdag van 10.30-18.00 uur)